Aqromühəndislik

1-ci qrup üzrə ən az axtarılan ixtisaslar

Aqromühəndislik ixtisası   Aqromühəndislik də digər mühəndislik sahələri kimi avadanlıq və texnologiyalarla bağlı sahədir. Aqromühəndislər elmi-tədqiqat, istehsalat və texnoloji, eləcə də təşkilati və idarəetmə sahəsində işləyə bilər. Bu mühəndislər kənd təsərrüfatının və istehsalın səmərəliliyinə təsir edən texniki problemləri həll edirlər. Onlar kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, […]