İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi( rabitə üzrə)

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi( rabitə üzrə)

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi( rabitə üzrə)

İxtisasın təsviri

  Rabitə müəssisələrinin iqtisadiyyatla bağlı bölmələrini əhatə edir. Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatı əhatələndirir. Bugün bilirik ki, informasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf edir və innovasiyalara, insanlara yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsinə əsaslanır. Rabitə sahəsində olan xidmət sahələri məsələn, mobil rabitə, telefon rabitəsi, internet xidmətləri, poçt xidmətləri və s. digər xidmət növləridir ki, göstərilən bu xidmətlərin iqtisadi faktorlarını əhatə edir daha çox. Burada istər gəlirlərlə bağlı məsələlər, istər mühasibatlıq başda olmaqla bir sıra məsələlər daxil olur.


İxtisasın gələcəyi

  Məntiqi olaraq yanaşdıqda dünya artıq rəqəmsallaşır, rəqəmsal iqtisadiyyatın, e-hökumətin inkişaf etdiyi bir zamanda gələcəyə doğru perspektivi yüksəkdir. Ona görədə ixtisaslaşmada bu sahəni seçmək sizi digərlərindən daha öndə edir və heç şübəsiz peşman olmazsınız. İxtisasın gələcəyi perspektivlidir.


 Universitet

→ Azərbaycan Texniki Universiteti