Menecment ixtisası

Menecment ixtisası

Menecment ixtisası

İxtisasın  təsviri

  Menecment ümumən idarəetmə deməkdir. Bu ixtisas müəssisə idarəçiliyini və onun effektiv idarəolunması yollarını öyrənir. Menecmentin əsas rolu müəssisənin fəaliyyətini, səmərəliliyini təşkil etməkdir. Bir çox hallarda müəssisənin əsas inzibati şəxsi baş menecer hesab edilir. Ümumilikdə, menecerlərin səlahiyyət və öhdəlikləri müəssisənin fəaliyyət forması və növündən asılı olaraq dəyişir. Menecment sahəsi üzrə çalışan şəxslər menecerlər adlanırlar.

   Menecment dedikdə təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün resurs­lardan (maliyyə, fiziki, informasiya, insan resursları) effektiv və səmərəli şəkildə istifadə etməklə həyata keçirilən işlərin (planlaşdırma, qərar qəbul etmə, təşkiletmə, liderlik və nəzarət) məcmusu nəzərdə tutulur.   Menecment ixtisası düzgün və effektiv idarəetməni öyrənir. Menecment geniş mənalı anlayış olduğundan onun idarəetməsinin düzgün həyata keçirilməsi üçün təsnifləndirilməsi zəruridir. Çünki hər bir təsnifin öz iş öhdəlikləri və prinsipləri vardır. Onlar aşağıdakılardır:

 • ➝ İnnovasiya menecmenti – yeni məhsulların, istehsal proseslərinin və iqtisadi əlaqələrin tətbiqi ilə əlaqəli strateji idarəetmə sahələrindən biridir.
 • ➝ İnsan Resurslarının idarə edilməsi – bu təşkilati hədəflərə çatmaq üçün insan biliklərindən, bacarıq və istedadlarından səmərəli istifadəni təmin edən rəsmi təşkilat sistemlərinin dizaynıdır.
 • ➝ Maliyyə və bank menecmenti – bu mikro və makroiqtisadi üstünlüklərə çatmaq üçün kredit resursları hərəkətinin davamlılığını və vaxtında olmasını təmin edən müvafiq təşkilati strukturlar tərəfindən istehsal olunan idarəetmə təsirləri sistemidir.
 • ➝ Strateji menecment – bir şirkətin fəaliyyət səviyyəsinin rəqiblərin səviyyəsindən uzun müddət yüksək olmasına səbəb olan hərəkətlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi.
 • ➝ Risk menecmenti –  idarəetmə zamanı yaranan risklərin idarə edilməsi strategiyası və taktikası daxil olmaqla risklərin idarə edilməsi və iqtisadi (maliyyə) münasibətlər sistemidir.
 • ➝ İnformasiya menecmenti – buraya məlumatların seçilməsi, identifikasiyası, təsnifatı, indeksasiyası və saxlanması prosesləri daxildir.
 • ➝ İstehsal və əməliyyat menecmenti – İstehsalatın idarə edilməsinin əsas vəzifəsi, istehsal prosesini planlara və digər sənədlərə uyğun olaraq dinamik tarazlıqda saxlamaqdır.
 • ➝ Layihə menecmenti – qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq, müəyyən planları həyata keçirmək, mövcud mənbələrdən – vaxt, kapital, insanlardan istifadə etmək məqsədi daşıyan fəaliyyətdir.
 • ➝ Logistik menecment – bütün marşrut boyunca xərcləri minimuma endirmək məqsədi ilə maliyyə, maddi və məlumat axınlarının təşkili və tənzimlənməsi məqsədi ilə müəssisənin əhatə dairəsi, həmçinin müəssisənin ümumi optimallaşdırılması prosesidir.
 • ➝ Sahələr üzrə menecment –  müxtəlif sahələr üzrə idarəetmə obyektlərinin inkişafı ilə bağlı məlumatların daimi izlənilməsini və təhlilini tələb edən bir prosesdir.
 • ➝ Bu ixtisas iqtisadiyyata, idarəetməyə marağı olanlar üçün uyğundur.

İxtisasın  tarixi

 Menecmentin elm kimi formalaşıb, idarəetmədən ayrılması XIX əsrin sonlarına təsadüf edir.  “Menecment” peşəsi XIX əsrdə ABŞ – da, idarəetməyə mütərəqqi bir yanaşma ehtiyacının ortaya çıxdığı zaman yaranmışdır. O vaxtdan bəri bütün sektorlarda idarəetmə müəssisənin fəaliyyətinin vacib şərtinə çevrilmişdir. Təşkilatın uğuru menecerin səmərəliliyindən asılıdır.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

Menecmentin fəaliyyət istiqamətlərinə görə iş öhdəlikləri fərqlənsə də, ümumi öhdəliklər aşağıdakılardır :

 • ➝ Heyətin (kadrların) idarə edilməsi;
 • ➝ Strateji planlamanın aparılması;
 • ➝ Daxili və xarici inzibati işlərin təşkili;
 • ➝ İstehsal amillərindən optimal istifadənin təşkili;
 • ➝ İşgüzar yazışmaların aparılması;
 • ➝ Stress vəziyyətinin düzgün idarəedilməsi;
 • ➝ Planlaşdırma və nəzarətin təşkili;
 • ➝ Bazar analizinin aparılması;
 • ➝ Təşkilatların marketinq strategiyasının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak;
 • ➝ Şirkətlər üçün insan resurslarının idarə edilməsi strategiyalarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak;
 • ➝ İnnovativ yeniliklərin hazırlanması və  tədbiqində iştirak etmək;
 • ➝ İnvestisiya qərarlarının şirkət dəyərinin artmasına təsirinin qiymətləndirilməsi;
 • ➝ Biznes ideyalarının formalaşdırılmasında iştirak etmək;
 • ➝ Rislərin analizinin aparılması;
 • ➝ İnformasiya texnologiyaları xidmətləri ilə qarşılıqlı əlaqə və korporativ məlumat sistemlərindən səmərəli istifadə etmək;
 • ➝ İnsan resurslarının auditi və təşkilatçılıq mədəniyyətinin diaqnostikasını aparmaq;
 • ➝ Statistik analizlərin aparılması;
 • ➝ Hesabatların hazırlanması.

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Zaqatala filialları)
 • ➝ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Koorperasiya Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Texniki Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Texnologiya Universiteti
 • ➝ Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
 • → Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
 • → Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)
 • ➝ Azərbaycan Universiteti
 • ➝ Bakı Biznes Universiteti
 • ➝ Bakı Dövlət Universiteti 
 • ➝ Dövlət İdarəçilik Akademiyası
 • ➝ Gəncə Dövlət Universiteti
 • ➝ Xəzər Universiteti
 • ➝ Qərbi – Kaspi Universiteti
 • ➝ Milli Aviasiya Akademiyası
 • ➝ Naxçıvan Dövlət Universiteti
 • ➝ Odlar Yurdu Universiteti
 • ➝ Sumqayıt Dövlət Universiteti
 • → Lənkəran Dövlət Universiteti
 • → Mingəçevir Dövlət Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Bütün dövlət müəsisələri
 • ➝ Bütün özəl müəsisələr
 • ➝ Novco Group of Companies
 • ➝ Makromed
 • ➝ US Electronics
 • ➝ Radius MMC
 • ➝ İATM MMC
 • ➝ Smart Brain
 • ➝ Davood MMC

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar(kompetensiyalar)

 • ➝ Liderlik qabiliyyəti;
 • ➝ Vaxtı düzgün idarəetməyi bacarmaq;
 • ➝ Gələcək yönümlü düşüncə tərzi;
 • ➝ Punktuallıq;
 • ➝ Səlis danışıq qabiliyyəti;
 • ➝ Komanda ilə işləmə bacarığı;
 • ➝ Məsuliyyətlilik;
 • ➝ İnnovativlik;
 • ➝ Çalışqanlıq;
 • ➝ Sosialyönümlülük;
 • ➝ Analitik bacarıq;
 • ➝ Obyektivlik ;
 • ➝ Qərar qəbul etmə bacarığı;
 • ➝ Müşahidə qabiliyyəti;
 • ➝ Müxtəlif münaqişələrin həlli metodlarına sahib olmaq;
 • ➝ Layihə idarəetmə bacarıqları;
 • ➝ Təşkilatçılıq bacarıqları.

İxtisasın gələcəyi

  Sivilizasiyanın inkişafının istənilən dövründə effektiv idarəedilməyə ehtiyac hər zaman vardır. Süni intellektin belə hətta. Menecment çoxprofilli ixtisas olduğundan onun növlərinin böyük bir əksəriyyəti bütün dövlər üçün öz aktuallığını qoruyur və istər iqtisadi, istərsə də sosial tərəqqidə əhəmiyyətli rol oynayır.

Əmək haqqı

 • ➝ Dövlət müəssisələrində: 300 – 1000 AZN.
 • ➝ Özəl müəssisələrdə: 400 – 3000 AZN.