Tarix ixtisası

Tarix ixtisası

Tarix ixtisası

İxtisasın  təsviri

  Tarix yazılı sənədlərdə də göstərildiyi kimi keçmişin tədqiqi və bu günün sabaha düzgün ötürülməsi ilə əlaqəli olan ixtisasdır. Tarix ayrıca keçmiş hadisələri təhlil etmək və bunların hamısını təyin edən səbəbləri araşdıran maraqlı ixtisasdır. Tarix zamanla dəyişikliyin öyrənilməsidir və insan cəmiyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ixtisas genişsahəlidir. Siyasi, sosial, iqtisadi, elmi, texnoloji, tibbi, mədəni, intellektual, dini və hərbi inkişaflar tarixin bir hissəsidir. Çox vaxt peşəkar tarixçilər tarixin müəyyən bir istiqaməti, müəyyən bir dövrü, tarixə müəyyən bir yanaşma və ya müəyyən bir coğrafi bölgədə ixtisaslaşma ilə maraqlanırlar.

İxtisasın  tarixi

  Tarix ixtisası qədimliyi, keçmişi və bu günə nəzərən gələcəyi öyrənən elm sahəsidir. Keçmiş zamanlardan indiyə qədər bu ixtisasa maraq var. Tədris olunduğu universitetlərdə hər zaman aktuallığı ilə seçilib.

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur?(iş öhdəlikləri)

    Bu ixtisas elə bir ixtisasdır ki, sahələri genişdir. Tarix ixtisasını oxuyan şəxs bu işlərlə məşğul ola bilər:

 • ➝ arxeoloji qazıntılar ilə
 • ➝ numizmatika ilə
 • ➝ siyasət ilə
 • ➝ arxiv araşdırmaları ilə
 • ➝ muzey işləri ilə
 • ➝ ölkənin mədəni-irsi mədəniyyətlərinin öyrənilməsi ilə
 • ➝ məktəblərdə və universitetlərdə müəllim

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

 • ➝ Azərbaycan Universiteti
 • ➝ Bakı Dövlət Universiteti
 • ➝ Qərbi Kaspi Universiteti
 • ➝ Sumqayıt Dövlət Universiteti
 • ➝ Gəncə Dövlət Universiteti
 • ➝ Naxçıvan Dövlət Universiteti

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 • ➝ Elmi-tarixi qoruqlarda
 • ➝ Tam orta məktəbdə müəllim
 • ➝ Universitetdə müəllim
 • ➝ AMEA-da
 • ➝ Elmi-tədqiqat mərkəzlərində
 • ➝ Muzeylərdə
 • ➝  Tarix ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsini bitirən məzunlar ümumi təhsil pilləsində müvafiq olaraq tarix fənnini tədris edə bilər.

Bu ixtisas üzrə lazım olan bilik və bacarıqlar(kompetensiyalar)

 • ➝ Araşdırmaçı
 • ➝ Səbirli
 • ➝ Məsuliyyətli
 • ➝ Punktuallı
 • ➝ Obyektiv
 • ➝ Tarixə həvəsi olmalı
 • ➝ Tarixi faktları dərindən bilməli
 • ➝ Daim öyrənmə həvəsli

İxtisasın gələcəyi

  Keçmişin hər zaman öyrənilməsi sivilizasiyanın əsas maraqlarından biri olub. Gələcəkdə də həmçinin keşmiş maraqlı olacaq. Keşmişin öyrənilməsi və ona nəzərən indiki və gələcək zamanın öyrənilməsi perspektivlidir. Ona görə də Tarix ixtisasının sahələrindən asılı olaraq, bu sahənin gələcəyi parlaqdır.

Əmək haqqı

  Bu ixtisasın sahələrindən asılı olaraq, əmək haqqı 250-1800 manat aralığında təşkil edir.