Heyvanların xilaskarı

    Baytarlıq və ya baytarlıq təbabəti – türk və fars sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, əsasən (Bay – bəy, var dövlət, tar – sahib olmaq, əlində saxlamaq mənasını verir) heyvanların xəstəliklərini öyrənən, onların məhsuldarlığının artırılması ilə məşğul olan, həmçinin insanları zoonoz (heyvan mənşəli) xəstəliklərdən qoruyan […]