Biologiya Həyatdır

                  Biologiya Həyatdır       Biologiya canlılar haqqında elmdir və bu sahənin mütəxəssisləri bioloq adlanır. Təbiətdə gözlə görünməyən virusdan, bakteriyadan başlayaraq nəhəng göy balinaya qədər bütün canlı həyatı bioloqlar öyrənir. Bəli, məhz öyrənir. Bioloq tədqiqatçıdır. Yəni […]

hüceyrə mühəndisliyi biologiya molekulyar biologiya hüceyrə huceyre

Hüceyrə “Mühəndisliyi”

  Hüceyrə “Mühəndisliyi”      Molekulyar biologiya canlıların struktur və funksiyalarını molekulyar səviyyədə tədqiq edən elm sahəsidir. Digər bioloji elmlər xüsusilə də hüceyrə biologiyası, genetika, biokimya ilə sıx əlaqəlidir və bu sahələrin inkişafı nəticəsində meydana çıxmışdır və  DNT, RNT, zülal biosintezi də daxil olmaqla bir […]