Ekologiya mühəndisliyi, ixtisas.az,ekologiya,ekoloq

Ekologiya mühəndisliyi

 Ekologiya mühəndisliyi: təbiətin bələdçisi     İlk öncə ekologiya sözü və elmi haqqında məlumat qeyd etmək istəyirəm.     Ekologiya sözünü ilk dəfə 1858-ci ildə Q.D. Toro işlətmiş, 1866-cı ildən sonra alman bioloqu E.Hekkel bu anlayışı geniş yaymış və inkişaf etdirmişdir.     “Ekologiya” termini […]