Elektriklər yatmırlar, enerji yığırlar!

  Günümüzdə istifadə etdiyimiz demək olar ki, bütün cihazların arxasında enerji faktoru dayanır. Enerji dedikdə bu istənilən növ enerji ola bilər. Enerji sahəsi tək bizim gündəlik istifadə etdiyimiz işıqdan ibarət deyil. Zaman keçdikdə demək olar ki, bir çox təbii və qeyri-təbii məhsulların yenidən emalı nəticəsində […]

Elektrik mühəndisliyi

    Elektrik mühəndisliyi – hər zaman tələb olunan ixtisasdır və müasir dövrdə bu peşəyə olan tələbatlar daha da artmışdır. Mütəxəssisin məşğul olduğu elektrik maşınları və aparatları olmadan sənaye, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, tikinti, ticarət və məişət sahələrini təsəvvür etmək mümkün deyildir. Elektrik mühəndisliyi profili üzrə […]