Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

İngilis dili müəllimliyi: Hədəfə gedən yolda köməkçimiz    İngilis dili müəllimliyi–dilin qrammatik, leksik, fonetik strukturunun, dinləmə, danışma, yazma və oxuma kimi dil bacarıqlarının sistemləşdirilərək bir proqram çərçivəsində öyrənənlərə inkişafetdirici və aşılayıcı yöndə ötürülməsidir.    Sahə üzrə uğurun başlanğıcı ali təhsil aldığınız müddətdə üzərinizə düşən vəzifələri […]