İR - rəhbərlə işçilər arasında körpü İnsan resursları

İR – rəhbərlə işçilər arasında körpü

    Son dövrlərdə istər ətrafımızdakı dost – tanışlardan, istərsə də təhsil sahəsində tez – tez eşitdiyimiz bir ixtisas var: İnsan Resursları.     İnsan Resursları – İş yerində insana yönəlmiş bütün fəaliyyətləri əhatə etməklə, müəssisə daxilində insan qüvvəsinə olan ehtiyacın planlaması, iş analizlərinin aparılması, […]