İqtisadiyyat sahəsində uğur qazanmaq

    İqtisadiyyata sadə tərif vermək lazım gələrsə, ətrafımızda gördüyümüz və görmədiyimiz hər şeydir desək yanılmarıq. Bunu daha aydın və elmi tərifini verməyə gəlincə isə, gəlin o tərifi daha aydın anlamaq üçün biz quraq. İnsanın digər canlılardan ayıran cəhətlərdən biri onun sonsuz istəyidir. Ən sadə […]

Iqtisadçı olmaq

    Bu yazı iqtisadiyyat ixtisası və onunla əlaqədar olan aspektləri əhatə edən subyektiv təcrübə və təəssüratlar toplusudur. Hər şeydə olduğu kimi, bu sahənin və peşənin təcrübəyə əsaslanan, əsasən, praktiki olaraq keçərli olan tərifini müəyyənləşdirmək və nələrin ona aid olduğunu, nələrin aid olmadığını dəqiqləşdirməkdə çox […]

İqtisadiyyat cəmiyyətin skeleti olaraq

    Sürətlə dəyişən və inkişaf edən dünyada qloballaşma və informasiya gerçəkliyini göz önündə tutaraq, sağlam düşüncə ilə iqtisadi göstəriciləri təhlil edə bilən, düzgün analiz edərək doğru qərarlar verə bilən, iqtisadi hadisələrə uyğun iqtisadi siyasət həyata keçirən, araşdırma bacarığına sahib olan, müasir çağın tələblərinə cavab […]

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu. idarəetmə nə üçün gərəklidir. İdarəetmənin menecmentliye nə kimi yararı toxuna bilər

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu

    Menecment müəssisə qurma, idarəetmə və fəaliyyət formalarını anlamaq və inkişaf etdirmək üçün yaradılmış, menecment eyni zamanda iqtisad ixtisası ilə ortaq sahədə çalışan ixtisas sahəsidir. Texnoloji yenilikləri təqib edərək və faydalanaraq müasir dünyadakı böyük şirkətlərin araşdırma aparmasına və fəaliyyət göstərməsinə yardım edən menecment təşkilatın […]

Mühasibat Uçotu və Audit. Mühasibatlıq.

Mühasibat Uçotu və Audit haqqında

    Mühasibat uçotu və audit müəssisələrin olmazsa olmazıdır. Müəssisələrin gələcəkdəki fəaliyyətlərini planlaması və indiki  maliyyə vəziyyətlərinin müəyyən edilməsi mühasibat uçotunun verdiyi məlumatlara əsaslanır. Hər bir müəssisənin işlərin gedişatını, gələcəkdə onları nələrin gözlədiyini, görüləcək işlərin maliyyə hesabatlarının nəticələrinə dayanaraq proqnozlaşdırılması və digər hallar üçün vacib […]