Jurnalistika-Hər dövrün qəhrəmanı

Jurnalistika–hər dövrün “qəhrəmanı”

Jurnalistika–hər dövrün “qəhrəmanı”    Bəli, jurnalistika hər dövrün “qəhrəmanı” hesab edilə bilər. Çünki bu sahə insanın ən təməl ehtiyaclarından birini – xəbər almaq istəyini təmin edir. Bu istəyin isə insanla birgə “doğulduğunu” deməyə əlimizdə xeyli əsas var.     Xəbər almaq insanın mövcudiyyətinin, onun homosapiens tipinə mənsubluğunun […]

jurnalistika media

Jurnalistika – Ümumi maraqlar ixtisası

    Jurnalistika universal bilikləri özündə birləşdirən, cəmiyyətə xidmət edən, dövlət və cəmiyyət sistemini formalaşdıran başlıca peşə sahələrindən biridir. Jurnalistikanı digər sferalardan fərqləndirən onun həm elm, həm sənət, həm də peşə xarakteri daşımağıdır: ♦ Jurnalistika elmdir, çünki konkret olaraq tədqiqat obyekti və predmeti var; ♦ […]