Mühəndis fizikası-uğur qazanmağın sirləri

   “Mühəndis fizikası” ixtisası geniş fəaliyyət profilli mütəxəssislərin hazırlanmasına hesablanmışdır. Texnika və texnologiya sahəsindəki zəruri baza bilikləri və vərdişlər gələcək mütəxəssislərə praktik olaraq sənayenin istənilən sahəsinin iş prosesinə qoşulmağa imkan verəcəkdir. Tədris proqramında materialşünaslıq, nanotexnologiya, nüvə texnologiyası, kosmik texnologiya, yarımkeçirici elektronika, alternativ energetika kimi sahələrin […]