Sənaye mühəndisliyi

Sənaye Mühəndisliyi – “Hərşeysünas”ların sahəsi

Sənaye Mühəndisliyi – “Hərşeysünas”ların sahəsi   Bu yazıda Sənaye Mühəndisliyinin (SM) tarixi, bu günü, sənaye mühəndislərinin gördüyü işlər barədə məlumat verəcəyik. Eləcə də bu sahədə  uğur qazanmaq üçün lazım olan bacarıqlar barədə danışacağıq. Sənaye mühəndisləri özlərini zarafatca “hərşeyşünas” adlandırırlar, bu da təsadüfi deyil. Səbəblərini izah […]

Dünya enerji təlabatı

     Neft-qaz mühəndisliyi neft və təbii qazın yataqlardan çıxarılması prosesini əhatə edir. Bu proses layların kəşfi, layların qiymətləndirilməsi, qazma, istehsal və s kimi bir çox mərhələlərdən ibarətdir. Hər bir mərhələ isə özlüyündə bir neçə müxtəlif tətbiqləri, fərqli iş növlərini əhatə edir. Neft-qaz sənayesi, ümumilikdə, […]