Seçimimiz Gələcəyimizdir

     Mən Süleymanova Müjgan, 95/100 GPA ilə Bakı Mühəndislik Universitetinin ingilis dili üzrə Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi ixtisasında təhsil alan sonuncu kurs tələbəsiyəm. İlk olaraq, ixtisasım haqda qısa məlumat verim. Adından da göründüyü kimi iki ixtisası özündə birləşdirir.  Bunun özü isə çox böyük bir üstünlükdür, hansı […]

Müəllimlik müqəddəs sənətdir

      Haqqında bəhs edəcəyim ixtisas müəllimlikdir. Ümumiyyətlə, son dövrlər məhz bu ixtisasa olan təlabat böyüməkdədir. Səbəbi isə aydındır, müasir texnologiyalar və elm inkişaf etdikcə məhz onları necə istifadə etmək o cümlədən yaxşılaşdırmaq üçün öyrədə biləcək insanlara da təlabat artır. Həmçinin, özəl və dövlət məktəblərində, o cümlədən […]