Şəxsiyyətin inkişafının təminatçısı

    İxtisasım Təhsildə sosial-psixoloji xidmət olaraq adlanır. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət dedikdə, təhsil müəssisələrində məktəbəqədər uşaqlar, şagirdlər, tələbələrlə aparılan və bilavasitə onlara xidmət edən və onların cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyət kimi formalaşmasına yönələn sahə nəzərdə tutulur. Burada təhsil psixoloqlarının üzərinə düşən vəzifə böyükdür, çünki onların […]