koreya dili tərcüməçilik

Koreya ya karyera?!

Koreya ya karyera?!   Əziz oxuyucular, “Koreya dili Tərcümə” ixtisası barədə danışsaq, öncəliklə onu deməliyik ki, əgər universitetə sadəcə gəlib getmək, yeni insanlar tanımaq, hərbi xidmətin vaxtını ləngitmək üçün qəbul olursunuzsa, bu ixtisas sizə yaramayacaq. Sırf oxumaq və öz üzərində işləyib yaxşı mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə, […]

Tərcüməçilik sənəti

Tərcüməçilik sənəti

Tərcüməçilik sənəti   Araşdırıcıların əlində kifayət qədər dəlil olmadığından tərcümənin yarandığı tarixi və məkanı dəqiq müəyyənləşdirmək çox çətindir. Amma bir fakt mübahisəsizdir ki, tərcümə lap qədim zamanlarda, xalqlar, ayrı-ayrı dillərdə danışan qəbilələr, yaxud etnik qruplar arasında ünsiyyətə ehtiyac yarananda meydana gəlib. Tərcümənin yaranması bilavasitə dünya xalqları dillərinin […]

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik        Tərcüməçilik çox mürəkkəb prosesdir. Həm məxəz, həm də hədəf dilin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması tərcümə prosesində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu prosesdə qarşıya çıxan tarixi, etno-kulturoloji amillərin məxəz dildən hədəf dilə transformasiyası müəyyən çətinliklərlə müşayiət olunur. Xüsusilə, əgər tərcüməçi tərcümə edəcəyi mətnin hansı sahə […]