Muncuq xətli Müəllim

Muncuq xətli Müəllim

Muncuq xətli Müəllim   Yadıma bir hadisə düşdü. Yeddi yaşlı balaca, cılız bir qız məktəbə başlamışdı. Digər yoldaşlarından fərqli olaraq o sinfə biraz təlaşlı, lakin biliyinə güvənən bir şagird kimi daxil olmuşdu. Və o qarşısında o müqəddəs, gələcəkdə ona müəyyən peşəyə sahib olmaqda köməklik edəcək […]

Tarix xalqımızın nəbzidir

       Dünyada iki müqəddəs peşə var: müəllim və həkim! Həkimin isə yaxşı mütəxəssis olmağı üçün yenə də müəllim lazımdır. Azərbaycanda müəllim peşəsi ən yayılmış sənətlərdən biridir. Lakin savadlı, geniş dünya görüşünə malik, dərin biliklərə, uşaqlara böyük məhəbbət bəsləməyi bacaran müəllimlər azdır. Bunun üçün təkcə diplom alıb […]

Müəllimlik müqəddəs sənətdir

      Haqqında bəhs edəcəyim ixtisas müəllimlikdir. Ümumiyyətlə, son dövrlər məhz bu ixtisasa olan təlabat böyüməkdədir. Səbəbi isə aydındır, müasir texnologiyalar və elm inkişaf etdikcə məhz onları necə istifadə etmək o cümlədən yaxşılaşdırmaq üçün öyrədə biləcək insanlara da təlabat artır. Həmçinin, özəl və dövlət məktəblərində, o cümlədən […]