Bu gün yaşadıqlarımız keçmişə, keçmişimiz isə gələcəyə çevrilir

  Tarix ixtisası tələbə adını qazanmaq istəyən və dünyagörüşünü genişləndirmək, dünyanın keçmişini, inkişaf tsiklini və bəşər mədəniyyətini  öyrənmək istəyən yoldaşlarımız üçün uğurlu və düzgün seçimdir. Tarix ixtisasını öz bilgi yönünə uyğun görənlər və qərarında qətiyyət göstərənlər bu elmə yiyələndikcə, demək olar ki, dünyanın ən maraqlı, macəra […]

Tarix elmi dünən, bu gün və sabah

    Tarix ixtisası ölkəmizdə və dünyada hər zaman elit ixtisaslar sırasında olmuşdur. Dövlətin siyasəti ilə birbaşa əlaqəlidir. Obyektiv deyil, daha çox subyektiv elm kimi dəyərləndirilir. Lakin buna baxmayaraq, bu gün olduğu kimi gələcəkdə də aktullağını qoruyacağına əminəm. Dəqiq elm olmaması, dəyişikliklərə açıq olması da […]