Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

İngilis dili müəllimliyi: Hədəfə gedən yolda köməkçimiz    İngilis dili müəllimliyi–dilin qrammatik, leksik, fonetik strukturunun, dinləmə, danışma, yazma və oxuma kimi dil bacarıqlarının sistemləşdirilərək bir proqram çərçivəsində öyrənənlərə inkişafetdirici və aşılayıcı yöndə ötürülməsidir.    Sahə üzrə uğurun başlanğıcı ali təhsil aldığınız müddətdə üzərinizə düşən vəzifələri […]

ixtisas,müəllimlik,müqəddəs sənət,karyera,tələbə,şagird,universitet,məktəb

Müəllimlik müqəddəs sənətdir

            Müəllimlik müqəddəs sənətdir        Haqqında bəhs edəcəyim ixtisas müəllimlikdir. Ümumiyyətlə, son dövrlər məhz bu ixtisasa olan təlabat böyüməkdədir. Səbəbi isə aydındır, müasir texnologiyalar və elm inkişaf etdikcə məhz onları necə istifadə etmək o cümlədən yaxşılaşdırmaq üçün öyrədə biləcək […]