Kompüter elmləri kompüterlərin və hesablama sistemlərinin öyrənilməsidir. Elektrik və kompüter mühəndislərindən fərqli olaraq, kompüter alimləri əsasən proqram və proqram sistemləri ilə məşğul olurlar. Buraya onların nəzəriyyəsi, dizaynı, inkişafı və tətbiqi daxildir. Kompüter elmlərinin əsas tədqiqat sahələrinə süni intellekt, kompüter sistemləri və şəbəkələri, təhlükəsizlik, verilənlər bazası sistemləri, insan kompüteri ilə qarşılıqlı əlaqə…

 Maliyyə ixtisası adından da göründüyü kimi, pulun idarə olunması ilə bağlı olan bir ixtisasdır. Günümüzdə istər böyük, istərsə də kiçik şirkətlərin qarşısında duran əsas məqsədlərindən biri effektiv pul idarəetməsi strategiyasına sahib olmaqdır. Həmin startegiyanın yaradılması və idarə edilməsi həmçinin gələcəklə bağlı proqnozların verilməsi…

Dövlət və İctimai Münasibətlər üzrə Bakalavr proqramı, ictimai işlərin bütün sahələrində anında effektiv təsir göstərmə gücünə malik yüksək intellektual siyasətçiləri hazırlayır. Məzun olduqdan sonra bu sahədə ixtisaslaşmış tələbələr, hərtərəfli və effektiv siyasət tərtib etmək üçün mürəkkəb real məsələlərin həlli sahəsində analitik və kəmiyyətvari düşüncə tərzini…

Bu yazıda sosial iş ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan biri kimi ixtisas, daha doğrusu bu ixtisasda təhsil aldığım illərdə üzləşdiyim bir sıra məqamları (“balaca təcrübələrimi”) bu ixtisası seçməyi fikirləşənlər, çox qərarsız qalan abituriyentlər və eyni zamanda 1-ci kurs tələbələri üçün bölüşməyə çalışacağam. Eyni zamanda sırf bu yazının qəlibi üçün bir balaca fərqli olsa da, ən çox üzləşdiyim və aktuallığını qoruyan məsələlərə toxunmağa çalışacağam…

 Təhsildə sosial – psixoloji xidmət ixtisasına 3- cü qrupdan imtahan verməklə qəbul olmaq mümkündür. Eyni zamanda 4- cü qrupdan da psixologiya ixtisasına daxil olmaq mümkündür. Fərq isə Təhsildə Sosial Psixoloji Xidmət  üzrə  bakalavr oxuyan tələbələr magistrda klinik psixologiya istiqaməti seçə bilmirlər. Yəni bu ixtisası oxuyan şəxslərin daha…

 Mühasibat uçotu və audit müəssisələrin olmazsa olmazıdır. Müəssisələrin gələcəkdəki fəaliyyətlərini planlaması və indiki  maliyyə vəziyyətlərinin müəyyən edilməsi mühasibat uçotunun verdiyi məlumatlara əsaslanır. Hər bir müəssisənin işlərin gedişatını, gələcəkdə onları nələrin gözlədiyini, görüləcək işlərin maliyyə hesabatlarının nəticələrinə dayanaraq…

Yaşadığımız dünyaya diqqət etsək, necə nizamlı olduğunun şahidi olarıq. Fəsillər bir-birini necə vaxtı-vaxtında əvəzləyir, günəş hər gün səhər öz vaxtında dünyamızı işıqlandırır və axşam da istirahət etməyimiz üçün öz vaxtında bataraq dünyanın işıqlarını söndürmüş olur, hətta öncədən onun çıxma və batma vaxtları müəyyən oluna bilir və s. İstənilən bir şirkətdə

Bir dünya düşün, cansız obyektlərlə danışdığın, dostlaşdığın və onları anladığın dünya… Çox maraqlıdır, elə deyilmi? Bunların hamısı bir elm altında toplaşır, bu elm vasitəsilə sən, əziz oxucu, müasir dövrü ən çox tamamlayan texnoloji cihazları və onların xüsusiyyətlərini öyrənəcəksən. Bəli, bəli xüsusiyyətləri. Biz insanlar kimi onların da öz xarakterləri var, hətta…

 İlk öncə ekologiya sözü və elmi haqqında məlumat qeyd etmək istəyirəm.

    Ekologiya sözünü ilk dəfə 1858-ci ildə Q.D. Toro işlətmiş, 1866-cı ildən sonra alman bioloqu E.Hekkel bu anlayışı geniş yaymış və inkişaf etdirmişdir.

    Ekologiya termini yunan sözü olub 2 sözün birləşməsindən əmələ gəlmişdir: “oikos” – ev, yaşayış yeri, və “logos” -elm, yəni “ev, yaşayış yeri…

Mən Nicat Ağayev, ADİU III kurs tələbəsiyəm. Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alıram. Sizlərə abituriyent olduğum dönəmdən indiyə qədər keçdiyim yoldan bəhs edəcəyəm. Bu məqaləni oxumaqla başqalarına nisbətən həyata 1−0 öndə başlayacaqsınız. 

  Kiçik yaşlarımdan təhsil sahəsində uğurlar əldə etmişəm. Həmçinin bir sıra uğursuzluqlarım…

Son məqalələr

Kateqoriyalar