Təhsildə sosial – psixoloji xidmət ixtisasına 3- cü qrupdan imtahan verməklə qəbul olmaq mümkündür. Eyni zamanda 4- cü qrupdan da psixologiya ixtisasına daxil olmaq mümkündür. Fərq isə Təhsildə Sosial Psixoloji Xidmət  üzrə  bakalavr oxuyan tələbələr magistrda klinik psixologiya istiqaməti seçə bilmirlər. Yəni bu ixtisası oxuyan şəxslərin daha…

Dövlət və İctimai Münasibətlər üzrə Bakalavr proqramı, ictimai işlərin bütün sahələrində anında effektiv təsir göstərmə gücünə malik yüksək intellektual siyasətçiləri hazırlayır. Məzun olduqdan sonra bu sahədə ixtisaslaşmış tələbələr, hərtərəfli və effektiv siyasət tərtib etmək üçün mürəkkəb real məsələlərin həlli sahəsində analitik və kəmiyyətvari düşüncə tərzini…

Kompüter elmləri kompüterlərin və hesablama sistemlərinin öyrənilməsidir. Elektrik və kompüter mühəndislərindən fərqli olaraq, kompüter alimləri əsasən proqram və proqram sistemləri ilə məşğul olurlar. Buraya onların nəzəriyyəsi, dizaynı, inkişafı və tətbiqi daxildir. Kompüter elmlərinin əsas tədqiqat sahələrinə süni intellekt, kompüter sistemləri və şəbəkələri, təhlükəsizlik, verilənlər bazası sistemləri, insan kompüteri ilə qarşılıqlı əlaqə…

Regionşünaslıq ixtisası kifayət qədər geniş sahəni əhatə edir. Bu ixtisası oxumağa başlamazdan öncə nə istədiyinizi, hansı sahədə çalışmaq və ixtisaslaşmaq istədiyinizi bilmək çox önəmlidir. İxtisas daha çox siyasi elmlər, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər sahəsində daha əvvəl bakalavr dərəcəsi almış tələbələrə uyğundur. Mən “Bakı Dövlət Universiteti”-nin “Beynəlxalq Münasibətlər və iqtisadiyyat” fakültəsində bakalavr dərəcəsi…

Sosial iş humanist dəyər və prinsipləri özündə birləşdirən, insanların problemini həll etməkdə köməklik göstərməyə fokuslanmış, günümüzün çox ehtiyac duyulan yeni yaranmış ixtisas sahələrindən biridir. Əhalinin müxtəlif çətin həyat şəraitində olan qrupları ilə işləmək, onların problemlərinin həllinə öz probleminiz kimi yanaşıb kömək etmək, həlli üçün istiqamətləndirmək sosial işin əsas meyarıdır. Hər bir ixtisasın olduğu kimi, sosial işin…

Bu yazıda sosial iş ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan biri kimi ixtisas, daha doğrusu bu ixtisasda təhsil aldığım illərdə üzləşdiyim bir sıra məqamları (“balaca təcrübələrimi”) bu ixtisası seçməyi fikirləşənlər, çox qərarsız qalan abituriyentlər və eyni zamanda 1-ci kurs tələbələri üçün bölüşməyə çalışacağam. Eyni zamanda sırf bu yazının qəlibi üçün bir balaca fərqli olsa da, ən çox üzləşdiyim və aktuallığını qoruyan məsələlərə toxunmağa çalışacağam…

Dostlar, ixtisas seçimi zamanı həyatınızın geri qalanı üçün bir yol seçmiş olacaqsınız, yeni bir yaşam hazırlayacaqsınız. Mən də sizə bu yeni həyatı planlamaq üçün həm əyləncə dolu, həm də daxilində bir çox sahələri birləşdirən, geniş biliklərə yiyələnə biləcəyiniz bir ixtisas önərirəm. Şəhərsalma mütəxəssisi olma yolunda, hansı ki, təhsil alacağınız müddətdə həm oxuyub, həm də incəsənətin, memarlığın, ölkələrin memari tarixinin, şəhərlərin…

İlk olaraq ixtisasın təsvirindən danışsaq, ümumiyyətlə, təsviri incəsənət sözü təsvirdən yaranmışdır, kökü “təsvir etmək” deməkdir. Biz həyatda gözümüzlə gördüyümüz əşyaları, insanları, hər hansısa bir obyekti qəbul edərək onu boyalarla, rəngli və ya sadə qələmlərlə canlandırmağa başlayırıq. İxtisasın əsas növlərindən biri dekorativ tətbiqi sənətdir. Bu da özlüyündə xalçaçılıq, toxuculuq, dulusçuluq, bədii şüşə, bədii oyma, bədii tikmə və s…

Sürətlə dəyişən və inkişaf edən dünyada qloballaşma və informasiya gerçəkliyini göz önündə tutaraq, sağlam düşüncə ilə iqtisadi göstəriciləri təhlil edə bilən, düzgün analiz edərək doğru qərarlar verə bilən, iqtisadi hadisələrə uyğun iqtisadi siyasət həyata keçirən, araşdırma bacarığına sahib olan, müasir çağın tələblərinə cavab verə biləcək ölçüdə bilik və vərdişlərə sahib olan iqtisadçıların hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edilən…

Tarix ixtisası ölkəmizdə və dünyada hər zaman elit ixtisaslar sırasında olmuşdur. Dövlətin siyasəti ilə birbaşa əlaqəlidir. Obyektiv deyil, daha çox subyektiv elm kimi dəyərləndirilir. Lakin buna baxmayaraq, bu gün olduğu kimi gələcəkdə də aktullağını qoruyacağına əminəm. Dəqiq elm olmaması, dəyişikliklərə açıq olması da onu cəlbedici edən məqamlardan biridir…

Son məqalələr

Kateqoriyalar