Fizika

Təbiətin davranışlarını bizə öyrədən müəllimlər

  Fikirlərim balı bu ixtisasa çatdığı üçün deyil, müəllimlik kimi gözəl və məsuliyyətli yolun Fizika qolunu seçənlərə yönəlib. Eləcə də təsadüfən bu ixtisası seçib, haqqı ilə bu yolda irəliləmək istəyənlərə…   Məktəbimdə Fizika müəllimləri yaşlı idilər. Laboratoriya cihazlarının köhnə, yararsız olması, hətta olmaması dərsləri biz […]

fizika elmi,fizika,fizika müəllimliyi,kvant fizikası,ixtisas,peşə

Fizika ilə uğurlu gələcəyini kəşf et

           Fizika ilə uğurlu gələcəyini kəşf et   Fizika elmi – maddi aləmi təşkil edən cisimlər arasında mövcud olan qanunları öyrənən elmdir. Bizi əhatə edən maddi varlıq isə təbiətdir. Təbiətdə baş verən fiziki proseslər və bu proseslərin tabe olduğu qanunlar,qanunauyğunluqlar və […]