Inforamatika, informasiya

Həyatımızı dəyişə biləcək sahə – İnformatika

   İnformatika – informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. İnformatika verilənlərin toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi məsələləri ilə məşğul olan elm sahəsidir.  Bəşəriyyət bu məsələlərlə həmişə məşğul olmuşdur, ancaq informatika müstəqil fənn kimi yalnız XX əsrin 70-ci illərinin sonunda öyrənilmişdir. Bunun da başlıca təkanı […]

Elektronika mühəndisliyi

Rabitə olmasa Həyat olmaz – Elektronika mühəndisliyi

Rabitə olmasa Həyat olmaz – Elektronika mühəndisliyi   Elektronika mühəndisliyi ən böyük və ən qarışıq mühəndislik sahələrindən biridir. Bu sahə televiziya, radio, kompüter, telefon və s. kimi cihazların bizim üçün əlçatan olmasında biləvasitə rol oynayır. Elektronika, neft, enerji, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın digər önəmli sektorlarının […]

İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti, İT, texnologiya

İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti

    Texnologiyanın sürətli inkişafı və digər elm sahələrinə olan yüksək diffuziyası menecmentdən də yan keçmədi. Bunu nəzərə alaraq, bu məqaləni menecmentin əhəmiyyətli bir qolu olan “İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti”-nə həsr etdim. Çalışacağam ki, aşağıdakı suallara cavab verərək hazırda ölkəmizdə bu sahənin inkişafının  hansı səviyyədə olduğunu […]