Inforamatika, informasiya

Həyatımızı dəyişə biləcək sahə – İnformatika

   İnformatika – informasiya və avtomatika sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. İnformatika verilənlərin toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi məsələləri ilə məşğul olan elm sahəsidir.  Bəşəriyyət bu məsələlərlə həmişə məşğul olmuşdur, ancaq informatika müstəqil fənn kimi yalnız XX əsrin 70-ci illərinin sonunda öyrənilmişdir. Bunun da başlıca təkanı […]

informasiya, informasiya texnologiyaları ,İT,sahə

İT sahələrinin gələcək inkişafı

 İnformasiya Texnologiyaları sahələri və onların gələcək inkişafı     Son dövrlərdə dünyamızda İnformasiya Texnologiyalarının sürətli inkişafı bu sahədə olan tələbatın artmasına gətirib çıxarmışdır. Artıq rahatlıqla deyə bilərik ki, elektron informasiyanın sürətli artımı şirkətlərdə  İT komandalarına böyük ehtiyac yaradır. Başqa tərəfdən məsələyə baxsaq, buna bizneslə kompüter […]

İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti, İT, texnologiya

İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti

    Texnologiyanın sürətli inkişafı və digər elm sahələrinə olan yüksək diffuziyası menecmentdən də yan keçmədi. Bunu nəzərə alaraq, bu məqaləni menecmentin əhəmiyyətli bir qolu olan “İnformasiya Texnologiyaları Menecmenti”-nə həsr etdim. Çalışacağam ki, aşağıdakı suallara cavab verərək hazırda ölkəmizdə bu sahənin inkişafının  hansı səviyyədə olduğunu […]

İnformasiya texnologiyalarında uğurlu karyeranın sirləri İnformasiya Texnologiyaları, informasiya texnologiyalari IT İT

İnformasiya texnologiyalarında uğurlu karyeranın sirləri

    Bildiyiniz kimi  İnformasiya Texnologiyaları sürətlə inkişaf edir. İnformasiya Texnologiyalarının  inkişafı bu sahəyə yönələn gənclərin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır. Dünyada baş verən iqtisadi böhranlar nəticəsində bank, sığorta və digər bir çox sahələrdə  ixtisarlar artmağa başladı. Həmin ixtisara düşən mütəxəssislər arasında ixtisaslarını IT sahəsinə yönəldənlər […]