XXI əsrdə iqtisadçı

XXI əsrdə iqtisadçı

XXI əsrdə iqtisadçı İqtisadiyyat çox əhatəli bir sahədir. Bu sahədə çalışmağın – iqtisadçı olmanın gözəl xüsusiyyətləri vardır. Bu sahənin bir çox müxtəlif alt sahələrinə yiyələnməklə hərtərəfli ixtisaslı kadr olursan. Sırf özünü gördüyün iqtisadiyyatın bir sahəsində əlavə ali təhsil almadan da təkmilləşə və ona asanlıqla yönələ […]

Maliyyə

Maliyyə: Həyata 1-0 öndə başlayın!

Maliyyə: Həyata 1-0 öndə başlayın!   Mən Nicat Ağayev, ADİU III kurs tələbəsiyəm. Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alıram. Sizlərə abituriyent olduğum dönəmdən indiyə qədər keçdiyim yoldan bəhs edəcəyəm. Bu məqaləni oxumaqla başqalarına nisbətən həyata 1−0 öndə başlayacaqsınız.    Kiçik yaşlarımdan təhsil sahəsində uğurlar əldə etmişəm. […]

Biznesin idarə edilməsi barədə

Biznesin idarə edilməsi ixtisası haqqında nələri bilməlisiniz

Biznesin idarə edilməsi ixtisası haqqında nələri bilməlisiniz   Biznesin idarə edilməsi – hər hansı bir müəssisənin mövcudluğunu davam etdirməkdir. Beləliklə, bu yolda müəssisənin gəlirliliyini təmin etmək üçün görülməli olan işlər məcmusudur. Müasir dövrdə effektiv biznes idarə edilməsinə ehtiyac duymayan müəssisə birmənalı olaraq mövcud deyil. Əslində, […]

Beynəlxalq münasibətlər

Beynəlxalq Münasibətlər üzrə- saatlarınızı tənzimləyin və dünyanı idarə etməyə hazırlaşın!

Beynəlxalq Münasibətlər üzrə – saatlarınızı tənzimləyin  və dünyanı  idarə etməyə  hazırlaşın!   Ankara Universitetində 2008-2012-ci illərdə Beynəlxalq Münasibətlər üzrə təhsil aldığım vaxtlarda, bizə ilk olaraq öyrədilənlər  özünə güvən və bilik və bacarıqlarımıza güvən olmuşdur. Mən bu məqaləni seçdiyim ixtisas ilə bağlı  həyatınızda müsbət mənada dəyişə […]

iqtisadiyyat, uğur, təhsil,məhdud,ixtisas,iqtisadiyyat elmi,iqtisadi

İqtisadiyyat sahəsində uğur

          İqtisadiyyat sahəsində uğur qazanmaq     İqtisadiyyata sadə tərif vermək lazım gələrsə, ətrafımızda gördüyümüz və görmədiyimiz hər şeydir desək yanılmarıq. İqtisadiyyat elminə daha aydın və elmi tərifini verməyə gəlincə isə, gəlin o tərifi daha aydın anlamaq üçün biz quraq. İnsanın […]

Iqtisadçı olmaq

    Bu yazı iqtisadiyyat ixtisası və onunla əlaqədar olan aspektləri əhatə edən subyektiv təcrübə və təəssüratlar toplusudur. Hər şeydə olduğu kimi, bu sahənin və peşənin təcrübəyə əsaslanan, əsasən, praktiki olaraq keçərli olan tərifini müəyyənləşdirmək və nələrin ona aid olduğunu, nələrin aid olmadığını dəqiqləşdirməkdə çox […]

iqtisadiyyat maliyyə kredit

İqtisadiyyat cəmiyyətin skeleti olaraq

    Sürətlə dəyişən və inkişaf edən dünyada qloballaşma və informasiya gerçəkliyini göz önündə tutaraq, sağlam düşüncə ilə iqtisadi göstəriciləri təhlil edə bilən, düzgün analiz edərək doğru qərarlar verə bilən, iqtisadi hadisələrə uyğun iqtisadi siyasət həyata keçirən, araşdırma bacarığına sahib olan, müasir çağın tələblərinə cavab […]

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu. idarəetmə nə üçün gərəklidir. İdarəetmənin menecmentliye nə kimi yararı toxuna bilər

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu

    Menecment müəssisə qurma, idarəetmə və fəaliyyət formalarını anlamaq və inkişaf etdirmək üçün yaradılmış, menecment eyni zamanda iqtisad ixtisası ilə ortaq sahədə çalışan ixtisas sahəsidir. Texnoloji yenilikləri təqib edərək və faydalanaraq müasir dünyadakı böyük şirkətlərin araşdırma aparmasına və fəaliyyət göstərməsinə yardım edən menecment təşkilatın […]

Mühasibat Uçotu və Audit. Mühasibatlıq.

Mühasibat Uçotu və Audit haqqında

    Mühasibat uçotu və audit müəssisələrin olmazsa olmazıdır. Müəssisələrin gələcəkdəki fəaliyyətlərini planlaması və indiki  maliyyə vəziyyətlərinin müəyyən edilməsi mühasibat uçotunun verdiyi məlumatlara əsaslanır. Hər bir müəssisənin işlərin gedişatını, gələcəkdə onları nələrin gözlədiyini, görüləcək işlərin maliyyə hesabatlarının nəticələrinə dayanaraq proqnozlaşdırılması və digər hallar üçün vacib […]