İnsan Resurslarının idarə edilməsi

İnsan resursları sahəsi

İnsan resursları sahəsi   Tarix boyu sivilizasiyanın inkişafı səbəbindən müxtəlif sahələrə tələb artmaqla yanaşı təkcə tibb, hüquq kimi az sayda sahələr özlərini peşəyə çevirmədi. Digər sahələrin də peşəyə çevrilməsinə və peşə daxilində ixtisasların formalaşına təkan verib. Bu baxımdan istər dövlətin, istərsə də müəssisələrin idarə edilməsi […]

Marketinq

Marketinq – doğru bildiyimiz yanlışlar

Marketinq – doğru bildiyimiz yanlışlar   Marketinq sözü son illər xeyli məşhurlaşıb. Söz ilə bərabər sahəyə də xeyli maraq yaranıb. Bu yəqin ki, ixtisas seçəcək olan gənclərə də təsir etməkdədir. Bu yazıda sözügedən sahə ilə bağlı bəzi məlumatları sizinlə bölüşəcəm.    Ölkəmizdə yeni yaranan bu […]

Maliyyə və maliyyəçi_maliyyə_ACCA

Maliyyə və maliyyəçi

  Maliyyə və maliyyəçi     Maliyyə ixtisası adından da göründüyü kimi, pulun idarə olunması ilə bağlı olan bir ixtisasdır. Günümüzdə istər böyük, istərsə də kiçik şirkətlərin qarşısında duran əsas məqsədlərindən biri effektiv pul idarəetməsi strategiyasına sahib olmaqdır. Həmin startegiyanın yaradılması və idarə edilməsi həmçinin […]

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu. idarəetmə nə üçün gərəklidir. İdarəetmənin menecmentliye nə kimi yararı toxuna bilər

İdarəetmənin iqtisadiyyatda rolu

    Menecment müəssisə qurma, idarəetmə və fəaliyyət formalarını anlamaq və inkişaf etdirmək üçün yaradılmış, menecment eyni zamanda iqtisad ixtisası ilə ortaq sahədə çalışan ixtisas sahəsidir. Texnoloji yenilikləri təqib edərək və faydalanaraq müasir dünyadakı böyük şirkətlərin araşdırma aparmasına və fəaliyyət göstərməsinə yardım edən menecment təşkilatın […]

Mühasibat Uçotu və Audit. Mühasibatlıq.

Mühasibat Uçotu və Audit haqqında

    Mühasibat uçotu və audit müəssisələrin olmazsa olmazıdır. Müəssisələrin gələcəkdəki fəaliyyətlərini planlaması və indiki  maliyyə vəziyyətlərinin müəyyən edilməsi mühasibat uçotunun verdiyi məlumatlara əsaslanır. Hər bir müəssisənin işlərin gedişatını, gələcəkdə onları nələrin gözlədiyini, görüləcək işlərin maliyyə hesabatlarının nəticələrinə dayanaraq proqnozlaşdırılması və digər hallar üçün vacib […]