oxumamısan

“Sən hələ məni oxumamısan”

Musiqi, təkcə, müəyyən bir  Xalq artistinin yetişdirilməsi üçün deyil, bir insanın tam şəxsiyyət kimi  formalaşmasında və  gələcək həyatında  böyük  rolu var. Məsələn, şərti olaraq təsəvvür edək ki,  şəxsiyyət kəlməsindəki hər bir hərf müəyyən  bir fənni  özündə ehtiva edir. Əgər həmin hərflərdən  birini silsək və natamam […]

Biz musiqişünas əhliyik, konservatoriyadan çıxmışıq…

   Bilirəm, bilirəm, bizim sahənin adı, əsasən, elə musiqi əhatəsində eşidilir və bu dairədən kənara çox çıxa bilmir. Səbəbləri var, ancaq əvvəlcə gəlin sizə, ölkəmizdəki musiqişünaslıq haqqında danışım. Musiqişünaslıq ən qısa şəkildə desək, musiqi elmidir. Onun yaranması, toxunduğu, fəth etdiyi hər şeyi , var olma səbəbini, […]