Biz musiqişünas əhliyik, konservatoriyadan çıxmışıq…

   Bilirəm, bilirəm, bizim sahənin adı, əsasən, elə musiqi əhatəsində eşidilir və bu dairədən kənara çox çıxa bilmir. Səbəbləri var, ancaq əvvəlcə gəlin sizə, ölkəmizdəki musiqişünaslıq haqqında danışım. Musiqişünaslıq ən qısa şəkildə desək, musiqi elmidir. Onun yaranması, toxunduğu, fəth etdiyi hər şeyi , var olma səbəbini, […]