İxtisasın qısa təsviri 

 Çexiya üzrə Regionşünaslıq ixtisasında tələbələr Çex dilinin öyrənilməsi ilə yanaşı, Çexiyanın ictimai-siyasi və sosial həyatı ilə də yaxından tanış olurlar. İxtisasın tədris olunduğu dörd il ərzində Çexiya ilə bağlı fənnlərdən başqa, xarici-dil, Azərbaycan mədəniyyəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Dünya siyasəti, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi kimi ümumi fənnlər də keçirilir. İxtisas fənnlərinə gəldikdə, buraya Çexiyanın etnoqrafiyası, siyasi sistemi, sosial təhlükəsizliyi, tarixi, dini, mədəniyyəti, Çexiyada gender problemləri, mediası daxildir.Çexiyanın etnoqrafiyası fənnində Çex xalqının formalaşmasından,siyasi sistemdə ölkədə mövcud olan siyasi rejim və quruluşdan, sosial təhlükəsizlikdə Çexiyada mövcud olan təqaüd, səhiyyə, sığorta sistemlərindən, din fənnində isə ölkədə ibadət edilən dinlərdən və həmin dinlərə qarşı dövlət tərəfindən aparılan siyasətdən bəhs olunur.

Peşənin tarixi

     İkinci Dünya Müharibəsindən sonra “Regionşünaslıq” bir sahə olaraq ABŞ -da geniş yayılmağa başlamışdır. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl ABŞ-da  digər ölkələri öyrənən, araşdıran regionşünaslıq fakültələri çox az sayda idi, lakin müharibədən sonra ABŞ, Sovet İttifaqı və Çinə qarşı Soyuq müharibədə məğlub olmamaq üçün bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmağa başladı. 

    Bakı Slavyan Universitetində regionşünaslıq ixtisası 1999-cu ildən açılmışdır. 

 

        Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

 

Diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində layihələrin, sazişlərin, diplomatik sənədlərin hazırlanması və lazımi qaydada icrası, beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin müşayiəti;

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda dövləti və ya şirkəti təmsil etmək;

Şifahi və yazılı tərcüməçilik;

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində tədbirlərin, görüşlərin təşkili;

 Region üzrə tədqiqat işlərinin aparılması;

Dövlət Turizm agentliyində ölkəmizin  tanıdılması üçün   ixtisasın əhatə etdiyi region üzrə əsas hədəf bazarlarda daimi turizm nümayəndəliklərinin yaradılması üçün tədqiqatların aparılması, təkliflərin verilməsi, özəl turizm agentliklərində turizm sahəsi ilə bağlı  müvafiq işlərin görülməsi;

➝ Universitetlərdə, kurslarda ixtisasın əhatə etdiyi  sahələrin tədrisi.

 

      Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

Bakı Slavyan Universiteti

 

   Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

 

 Universitetlərdə (ixtisası üzrə magistr təhsili aldıqdan sonra müəllim kimi);

Dövlət qurumlarında dövlət  qulluqçusu olaraq qurumların beynəlxalq əlaqələr şöbəsində;

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində;

 “ASAN Viza” xidməti üzrə mütəxəsis kimi;

➝  Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyində, özəl turizm agentliklərində;

 Özəl şirkətlərdə;

Diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində.

 

Bu ixtisas üzrə lazım olan bacarıqlar (kompetensiyalar) 

 

 Yüksək coğrafi , tarixi, dil bilikləri, bu bilikləri mənimsəmə bacarığı;

➝  Çex dilini mükəmməl şəkildə bilmək;

 Kommunikasiya bacarıqlarının yüksək olması;

➝   Tolerantlıq;

 Tədqiqat bacarıqları;

Məlumatı sürətli qavramaq, təhlil etmək və düzgün nəticə çıxarmaq bacarığı;

İxtisasın əhatə etdiyi region üzrə baş verən müxtəlif xarakterli : iqtisadi, siyasi, ekoloji və. s proseslər barədə məlumatlılıq.

   Bu sahənin gələcəyi

     Azərbaycanın dinc və mehriban tərəfdaşlıq münasibətlərinə əsaslanan xarici siyasət xəttində dünyanın bütün dövlətləri ilə sıx əməkdaşlığı mühüm yer tutur. Belə dövlətlərdən biri də Çexiyadır. Rəsmi Bakı Mərkəzi-Şərqi Avropa ölkəsi olan Çexiya ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yüksələn xətlə inkişafında maraqlıdır. Bu maraq, eyni zamanda, hər 2 ölkənin iqtisadi sahədə keçid dövrünü sürətlə başa vuraraq demokratikləşmə, sosial-iqtisadi inkişaf, habelə Avroatlantik strukturlara inteqrasiya sahəsində mühüm uğurlar qazanması ilə şərtlənir. Çexiyanın Mərkəzi və Şərqi Avropanın keçmiş sosialist ölkələri arasında ən sürətlə inkişaf edənlərdən biri olması bu əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə müsbət impulslar verib. Təbii ki, Çexiya hökumətini və iş adamlarını ölkəmizlə əməkdaşlığa sövq edən vacib səbəblərdən biri, həm də Azərbaycanın iqtisadiyyatının yüksək sürətlə inkişaf etməsidir.

    Peşə sahibi bu ixtisas üzrə lazımi tələblərə cavab verdiyi halda uğurlu karyera qura bilər.

Əmək haqqı

 Bu ixtisas üzrə məvaciblər fəaliyyət sahələrinə, peşə sahibinin bilik və bacarıqlarına görə fərqlənir. İxtisas üzrə  orta aylıq əmək haqqı isə 350-700 AZN aralığında dəyişir.




 

 

Son yazılar