İxtisasın qısa təsviri 

  Koreya üzrə regionşünaslıq ixtisasında tələbələr Koreya dilinin öyrənilməsi ilə yanaşı, Koreyanın ictimai-siyasi və sosial həyatı ilə də yaxından tanış olurlar. İxtisasın tədris olunduğu dörd il ərzində Koreya ilə bağlı fənnlərdən başqa, xarici-dil, Azərbaycan mədəniyyəti, Beynəlxalq təşkilatlar, Dünya siyasəti, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi kimi ümumi fənlər də keçirilir.İxtisas fənnlərinə gəldikdə, buraya Koreyanın etnoqrafiyası, siyasi sistemi, sosial təhlükəsizliyi, tarixi, dini, mədəniyyəti, Koreyada gender problemləri, mediası daxildir. Koreyanının etnoqrafiyası fənnində Koreya xalqının formalaşmasından, siyasi sistemdə ölkədə mövcud olan siyasi rejim və quruluşdan, sosial təhlükəsizlikdə Koreyada mövcud olan təqaüd, səhiyyə, sığorta sistemlərindən, din fənnində isə ölkədə ibadət edilən dinlərdən və həmin dinlərə qarşı dövlət tərəfindən aparılan siyasətdən bəhs olunur.

Peşənin tarixi

    İkinci Dünya Müharibəsindən sonra “Regionşünaslıq” bir sahə olaraq ABŞ -da geniş yayılmağa başlamışdır. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl ABŞ-da  digər ölkələri öyrənən, araşdıran regionşünaslıq fakültələri çox az sayda idi, lakin müharibədən sonra ABŞ, Sovet İttifaqı və Çinə qarşı Soyuq müharibədə məğlub olmamaq üçün bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmağa başladı.

 Azərbaycan Dillər Universitetində Regionşünaslıq ixtisası 1998-ci ildən açılmışdır.  

   1919-cu ildə Bakı Dövlət Universiteti təsis ediləndə tarix-filologiya fakültəsinin nəzdində Şərq şöbəsi mövcud olmuşdur. 1922-ci ildə təşkil edilmiş Şərqşünaslıq fakültəsində türk və fars şöbələri yaradılmışdır. 2007-ci ildən fakültədə Koreya şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır.

 

Bu ixtisas sahibi nə işlə məşğul olur? (iş öhdəlikləri)

 

Diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində layihələrin, sazişlərin, diplomatik sənədlərin hazırlanması və lazımi qaydada icrası, beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin müşayiəti;

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda dövləti və ya şirkəti təmsil etmək;

Şifahi və yazılı tərcüməçilik;

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində tədbirlərin, görüşlərin təşkili;

Region üzrə tədqiqat işlərinin aparılması;

Dövlət Turizm agentliyində ölkəmizin  tanıdılması üçün   ixtisasın əhatə etdiyi region üzrə əsas hədəf bazarlarda daimi turizm nümayəndəliklərinin yaradılması üçün tədqiqatların aparılması, təkliflərin verilməsi, özəl turizm agentliklərində turizm sahəsi ilə bağlı  müvafiq işlərin görülməsi;

➝Universitetlərdə, kurslarda ixtisasın əhatə etdiyi  sahələrin tədrisi.

 

Harada bu ixtisasa sahiblənmək olar?

Bakı Dövlət Universiteti

 

Bu ixtisas üzrə harada çalışmaq olar?

Universitetlərdə (ixtisası üzrə magistr təhsili aldıqdan sonra müəllim kimi);

Dövlət qurumlarında dövlət  qulluqçusu olaraq qurumların beynəlxalq əlaqələr şöbəsində;

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində;

“ASAN Viza” xidməti üzrə mütəxəsis kimi;

Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyində, özəl turizm agentliklərində;

Özəl şirkətlərdə;

Diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində.

 

Bu ixtisas üzrə lazım olan bacarıqlar (kompetensiyalar)

 

Yüksək coğrafi , tarixi, dil bilikləri və bu bilikləri mənimsəmə bacarığı;

➝Koreya dilini mükəmməl şəkildə bilmək;

Kommunikasiya bacarıqlarının yüksək olması;

Tolerantlıq;

Tədqiqat bacarıqları;

Məlumatı sürətli qavramaq, təhlil etmək və düzgün nəticə çıxarmaq bacarığı;

İxtisasın əhatə etdiyi region üzrə baş verən müxtəlif xarakterli : iqtisadi, siyasi, ekoloji və. s proseslər barədə məlumatlılıq.

 

Bu sahənin gələcəyi

  Ümumən regionşünaslıq ixtisası üzrə məzun olan tələbələr üçün müxtəlif sahələrdə geniş iş imkanları mövcuddur.  Koreya üzrə regionşünaslıq ixtisasını bitirən tələbələr ixtisas üzrə biliklərdən əlavə, koreya dili və əlavə olaraq beynəlxalq dillərdən birini səlist mənimsədikləri halda  bu sahə üzrə uğurlu karyera qura bilərlər.

Əmək haqqı 

  Bu ixtisas üzrə əmək haqqları peşə sahibinin fəaliyyət sahəsindən, çalışdığı qurumdan asılı olaraq dəyişir. Orta aylıq minimum  əmək haqqı 350-700 AZN aralığında dəyişir.

 

Son yazılar