dili

Həm dil öyrənək, həm də Beowulf-dan Harry Potter-ə səyahət edək.

  Salam, mənim ixtisasım Filologiyadır (İngilis dili və Ədəbiyyatı). Bu ixtisasda inglis dilini və eyni zamanda ingilis ədəbiyyatını, həmçinin əlavə olaraq ingilis tarixini, həyat tərzini öyrənirəm. İxtisasımın üstün cəhəti odur ki, özündə bir neçə sahəni birləşdirir. Yəni, mən gələcəkdə elmi işçi (filoloq) də ola bilərəm, […]

Amerikaşünaslıq

Amerikaşünas olmaq üçün ilk addımlar – Regionşünaslıq

Amerikaşünas olmaq üçün ilk addımlar – Regionşünaslıq   İxtisas seçimlərində Regionşünaslıq ixtisası var. Xüsusən də “Amerika regionu üzrə”. Regionşünaslıq ixtisası kifayət qədər geniş sahəni əhatə edir. Bu ixtisası oxumağa başlamazdan əvvəl nə istədiyinizi, hansı sahədə çalışmaq və ixtisaslaşmaq istədiyinizi bilmək çox önəmlidir. Bildiyimiz kimi ABŞ dünyanın […]

Tərcüməçilik sənəti

Tərcüməçilik sənəti

Tərcüməçilik sənəti   Araşdırıcıların əlində kifayət qədər dəlil olmadığından tərcümənin yarandığı tarixi və məkanı dəqiq müəyyənləşdirmək çox çətindir. Amma bir fakt mübahisəsizdir ki, tərcümə lap qədim zamanlarda, xalqlar, ayrı-ayrı dillərdə danışan qəbilələr, yaxud etnik qruplar arasında ünsiyyətə ehtiyac yarananda meydana gəlib. Tərcümənin yaranması bilavasitə dünya xalqları dillərinin […]

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik

Mədəniyyətlər arasında körpü–Tərcüməçilik        Tərcüməçilik çox mürəkkəb prosesdir. Həm məxəz, həm də hədəf dilin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması tərcümə prosesində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu prosesdə qarşıya çıxan tarixi, etno-kulturoloji amillərin məxəz dildən hədəf dilə transformasiyası müəyyən çətinliklərlə müşayiət olunur. Xüsusilə, əgər tərcüməçi tərcümə edəcəyi mətnin hansı sahə […]

Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

Hədəfə gedən yolda köməkçimiz

İngilis dili müəllimliyi: Hədəfə gedən yolda köməkçimiz    İngilis dili müəllimliyi–dilin qrammatik, leksik, fonetik strukturunun, dinləmə, danışma, yazma və oxuma kimi dil bacarıqlarının sistemləşdirilərək bir proqram çərçivəsində öyrənənlərə inkişafetdirici və aşılayıcı yöndə ötürülməsidir.    Sahə üzrə uğurun başlanğıcı ali təhsil aldığınız müddətdə üzərinizə düşən vəzifələri […]