Bu gün yaşadıqlarımız keçmişə, keçmişimiz isə gələcəyə çevrilir

  Tarix ixtisası tələbə adını qazanmaq istəyən və dünyagörüşünü genişləndirmək, dünyanın keçmişini, inkişaf tsiklini və bəşər mədəniyyətini  öyrənmək istəyən yoldaşlarımız üçün uğurlu və düzgün seçimdir. Tarix ixtisasını öz bilgi yönünə uyğun görənlər və qərarında qətiyyət göstərənlər bu elmə yiyələndikcə, demək olar ki, dünyanın ən maraqlı, macəra […]